Binnen het creatieve proces ben ik op zoek naar de plaats van het individu en zijn onderlinge verbondenheid met de huidige en volgende fase van ons bestaan.

De gedachten aan een tijdperk gedomineerd door biotechnologie en kunstmatige intelligentie spelen mee in dit proces.  Het is een zoektocht naar evenwicht en dualiteit tussen rationeel denken en emotionele reactie.

Mijn interesse in de stellingen van het bestaan, de evolutie en extinctie brengt me bij onderwerpen zoals de oorsprong van het leven, geboorte, mutaties, bewustzijn en dood.

Er wordt geprobeerd de grenzen tussen waar en onwaar te verbergen en te onthullen. Het is een proces waarbij visuele beelden van de ene context naar de andere worden verplaatst.  Dit roept vragen op met betrekking tot het biologische en het geconstrueerde lichaam en de rollen van een authentiek of gemodificeerd lichaam in een tijdperk van technologische toe-eigening.